Wałasi i fundacja „Klamra” czyli projekt „Gajdosze”

gajdosze klamraWspólnie z Fundacją Klamra działamy w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa”. Pozyskane środki zostaną wykorzystane do zrealizowania projektu „GAJDOSZE”, którego autorami są Maciej i Katarzyna Szymonowicz. Działania związane z projektem trwają – badania terenowe, spotkania z budowniczymi gajd, warsztaty graffiti „Etnograff”, sesje nagraniowe współczesnych muzykantów – gajdoszy.
Celem projektu jest stworzenie i wydanie albumu pt. ” Gajdosze” będzie to pierwsza monografia poświęcona niezwykłej tradycji i historii gry na unikatowym instrumencie jakim są gajdy beskidzkie występujące na terenie Beskidu śląskiego w szczególności Trójwsi czyli Jaworzynki, Koniakowa, Istebnej. Publikacja będzie zawierała informacje dotyczące najdawniejszych, możliwych do udokumentowania beskidzkich muzykantów, reprezentujących archaiczną formę kapeli góralskiej (gajdy+skrzypce), kończąc na współczesnych, wybitych kontynuatorach tematu dziedziczących spuściznę mistrzów. Do albumu będą dołączone 2 płyty CD, z muzyką zagraną przez obecnie żyjących muzykantów jak i archiwalnymi nagraniami.

Fundacja Klamra otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa”. Pozyskane środki zostaną wykorzystane do zrealizowania projektu „GAJDOSZE”, którego autorami są Maciej i Katarzyna Szymonowicz. Działania związane z projektem potrwają od maca 2013 do końca roku 2014. W trakcie realizacji projektu przewidziane są badania terenowe, spotkania z budowniczymi gajd, warsztaty graffiti „Etnograff”, sesje nagraniowe współczesnych muzykantów – gajdoszy.
Celem projektu jest stworzenie i wydanie albumu pt. ” Gajdosze” będzie to pierwsza monografia poświęcona niezwykłej tradycji i historii gry na unikatowym instrumencie jakim są gajdy beskidzkie występujące na terenie Beskidu śląskiego w szczególności Trójwsi czyli Jaworzynki, Koniakowa, Istebnej. Publikacja będzie zawierała informacje dotyczące najdawniejszych, możliwych do udokumentowania beskidzkich muzykantów, reprezentujących archaiczną formę kapeli góralskiej (gajdy+skrzypce), kończąc na współczesnych, wybitych kontynuatorach tematu dziedziczących spuściznę mistrzów. Do albumu będą dołączone 2 płyty CD, z muzyką zagraną przez obecnie żyjących muzykantów jak i archiwalnymi nagraniami.
Fundacja „Klamra”